yczenia2018skjpg
Ideą powstania tej strony jest zarówno komunikacja pomiędzy członkami Stowarzyszenia Klaudyn jak i komunikacja społeczna z mieszkańcami naszej miejscowości, którym nie są obojętne i obce problemy związane z naszą infrastrukturą techniczną, wzajemnymi dobrosąsiedzkimi stosunkami.
Chcemy żeby ta strona żyła razem z Państwem i naszymi działaniami. Jesteśmy otwarci na współpracę i wspólne działanie dla dobra naszej przecież niemałej społeczności.
Zapraszamy do współpracy.

Budowa i treść strony www.klaudyn.eu:

- Stowarzyszenie Klaudyn - na tej stronie są umieszczane informacje i dokumenty związane z działaniami statutowymi Stowarzyszenia Klaudyn.
- Informacje organizacyjne - na tej stronie są umieszczane informacje organizacyjne dla członków Stowarzyszenia Klaudyn.
- Sprawy bieżące i relacje - na tej stronie są umieszczane informacje z bieżących zadań operacyjnych, teksty wystąpień, relacje z działań na rzecz Klaudyna, gminy, relacje z imprez.
- Kontakt, "NASZ PUNKT WIDZENIA" - na tej stronie jest podany kontakt do prowadzących stronę oraz umieszczane są opinie, głosy mieszkańców Klaudyna w różnych sprawach.
- Dokumenty, wystąpienia, odpowiedzi - na tej stronie na bieżąco bedą przekazywane informacje na temat wystąpień w konkretnych sprawach, odpowiedzi na nie. Będą na niej bezpośrednio linki do dokumentów w pdf, jpg.
- Blog - wolne wypowiedzi - na tej stronie oczekujemy opinii, przemyśleń na konkretne wybrane tematy, dyskusji.
- Zdjęcia - w tym zbiorze znajdują się zdjęcia z organizowanych imprez, fotografie tematyczne - oczekujemy również od Państwa ciekawych fotografii.