Dobrosąsiedztwo


Drodzy Sąsiedzi, mieszkańcy Klaudyna,

zapraszamy do dyskusji na temat stosunków dobrosąsiedzkich.

W.Ż.


Dobrosąsiedztwo

13/04/2011 13:09:57

Drodzy Sąsiedzi, mieszkańcy Klaudyna,
Zastanawiamy się sposobem wzajemnej mobilizacji w celu dbania o nasze środowisko, o sąsiadów a ogólnie o szeroko pojętą kulturę stosunków międzysąsiedzkich. Próbujemy stworzyć coś w rodzaju kodeksu pożądanych zachowań. Jednym z dokumentów regulujących od strony prawa miejscowego jest tzw. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice - (na stronie Dokumenty, wystąpienia ...). Uważam, że warto zapoznać się z treścią tego dokumentu i zastanowić sie nad celowością jego przestrzegania. Chrońmy środowisko, w którym żyjemy, w którym dorastają nasze dzieci, chrońmy sie wzajemnie przed negatywnym oddziaływaniem na siebie nawzajem.
Projekt "Księgi dobrosąsiedzkiej" umieśliliśmy w linku na stronie "Sprawy bieżące ...". Oczekujemy od Państwa uwag i propozycji po zapoznaniu się z ideą jej powstania i treścią.
W.Ż.