Odpady w Klaudynie

11/07/2013 09:55:34

Weszła w

życie ustawa o zagospodarowywaniu odpadów przez samorządy gminne.

Niestety oprócz braku pełnej informacji o zasadach selekcji odpadów

spotykamy się z brakiem profesjonalizmu ze strony wybranej przez gminę

firmy SITA. Najwyraźniej nie radzi sobie z wykonaniem podjętych

zobowiązań.

Jakie są Państwa opinie na ten temat?