Sołtys i Rada Sołecka

RSS

Gratulujemy Sołtysowi Panu Karolowi BRZOZOWSKIEMU i Radzie Sołeckiej wyboru na nową kadencję władz sołectwa Klaudyn.
Ten blog traktujmy jako platformę kontaktową z władzami sołectwa. Mamy nadzieję, że będzie ona jednym z narzędzi do kontaków pomiędzy mieszkańcami Klaudyna

 

Sołtys i Rada Sołecka

12/01/2012 09:57:06

Gratulujemy wyboru nowym władzom sołęctwa Klaudyn, a w szczególności Sołtysowi Panu Karolowi BRZOZOWSKIEMU.
Zgodnie z sugestiami naszych internautów otwieram kolejny blog tematyczny związany z komunikowaniem się z władzammi naszego Sołectwa. Prosimy o zawieranie w nich swoich uwag i spostrzeżeń, nie zapominając o tym, że nikt za nas nie rozwiąże spraw jednostkowych. W kwestiach wymagających rozwiązań indywidualnych a leżących w zakresie działania Urzędu Gminy należy formułować pytania na piśmie i wysyłać do UG.
W.Ż.