O nas w Gazecie Babickiej

26/04/2011 12:21:12


W Wielkim Tygodniu zostaliśmy porażeni anonimowym donosem opublikowanym w Gazecie Babickiej nr 4/2011 na stronie 18. Wynika z niego, że na platformie organizowanych przez Stowarzyszenie akcji (zebrania, zgromadzenia) wychodzi na jaw wyjątkowe nieokrzesanie mieszkańców. Treść tego listu przedstawiamy na stronie "Sprawy bieżące ....". Nie dość, że brak taktu i kultury tio jeszcze jest u nas niebezpiecznie ..... Czy się zgadzamy z tą opinią?


Dobrosąsiedztwo

13/04/2011 13:09:57


Drodzy Sąsiedzi, mieszkańcy Klaudyna,

Zastanawiamy się sposobem wzajemnej mobilizacji w celu dbania o nasze

środowisko, o sąsiadów a ogólnie o szeroko pojętą kulturę stosunków

międzysąsiedzkich. Próbujemy stworzyć coś w rodzaju kodeksu pożądanych

zachowań. Jednym z dokumentów regulujących od strony prawa miejscowego

jest tzw. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice -

(na stronie Dokumenty, wystąpienia ...). Uważam, że warto zapoznać się z

treścią tego dokumentu i zastanowić sie nad celowością jego

przestrzegania. Chrońmy środowisko, w którym żyjemy, w którym dorastają

nasze dzieci, chrońmy sie wzajemnie przed negatywnym oddziaływaniem na

siebie nawzajem.

Projekt "Księgi dobrosąsiedzkiej" umieśliliśmy w linku

na stronie "Sprawy bieżące ...". Oczekujemy od Państwa uwag i propozycji

po zapoznaniu się z ideą jej powstania i treścią.

W.Ż.