Podoba mi się ...

RSS

Prosimy o wyrażanie swoich ogólnych opinii pod hasłem "Podoba mi się ..."

Podoba mi się

22/06/2011 10:12:24

Z przyjemnością patrzę na zadbane i pięknie utrzymane zarówno ogrody wokół domów jak i przed nimi, przy drodze. To wystawia dobre świadectwo o właścicielach tych nieruchomości.

Obserwator