Sołtys i Rada Sołecka

12/01/2012 09:57:06


Gratulujemy wyboru nowym władzom sołęctwa Klaudyn, a w szczególności Sołtysowi Panu Karolowi BRZOZOWSKIEMU.

Zgodnie z sugestiami naszych internautów otwieram kolejny blog

tematyczny związany z komunikowaniem się z władzammi naszego Sołectwa.

Prosimy o zawieranie w nich swoich uwag i spostrzeżeń, nie zapominając o

tym, że nikt za nas nie rozwiąże spraw jednostkowych. W kwestiach

wymagających rozwiązań indywidualnych a leżących w zakresie działania

Urzędu Gminy należy formułować pytania na piśmie i wysyłać do UG.

W.Ż.