917373d5351b75fe8c52b623c4ac21cbjpg


Dokumenty, wystąpienia, odpowiedzi


Kontakty z Urzędu Gminy Stare Babice:

- Historia - zbiorcza odpowiedź z UG na nasze zapytania - można porównać z tym co się dzieje

- Wystąpienie w sprawie między innymi rekreacji w Klaudynie

- Inwestycje w Klaudynie

- Odpowiedź UG na temat inwestycji w Klaudynie w ostatnich latach

- Sprawa zmian w komunikacji

- Wystąpienie do UG i Starostwa w sprawie miejsca na rekreację w Klaudynie

-Odpowiedź z UG w sprawie rekreacji 

- Odpowiedź Starosty w sprawie miejsca na rekreację

- Pismo do UG w sprawie wyjaśnienia nakładów inwestycyjnych w latach 2007-2010

- Rozkład jazdy linii 712 letni

- Inwestycje na Szymanowskiego

- Drogi i odwodnienie 2013

- Odpowiedź Wójta GminyOdwodnienie:

- Pismo z Urzędu Gminy

- Pismo do Starosty

- Odpowiedź Starosty w sprawie odwodnienia

-Inwestycje odwodnieniowe Klaudyn 2012Droga wojewódzka nr 898 (Klaudyn - Stare Babice)

- Interpelacja z 2007 r w sprawie drogi nr 898

- Inwormacja z MZDW na temat stanu drogi po e-mailach

- Pismo do UG w sprawie protestu

- Pismo z UG w sprawie drogi 898

- Pismo do wiadomości z Urzędu Marszałkowskiego o stanie drogi

- Odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie drogi na uchwałę Rady Gminy Stare Babice

- Odpowiedź z UG w sprawie przekazania projektu drogi 898 do MZDW: sites/f4/f425db6cca1fadf20141ebc23a4c53c7/attachments/File/Inwestycja_Szymanowskiego.pdf

- Odpowiedź stowarzyszenia z 28.03.2011

- Pismo z MZDW z dnia 27.04.2011 r.

-Utrzymanie czystości - segregacja odpadów

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice 

- Informacja Urzędu Gminy o wywozie segregowanych odpadów

- Wystąpienie do MPO w sprawie odpadów zielonych

-Odpowiedź z MPO

- Odpowiedź uzupełniająca z MPOKanalizacja w Klaudynie:

- Pismo do EKO-Babic w sprawie realizacji inwestycji pt. kanalizacja w Klaudynie

- Odpowiedź razem z pismam UG w sprawie inwestycji w Klaudynie

- Harmonogram realizacji budowy kanalizacji 2012 r.Komunikacja:

- Wystąpienie do Prezydenta Warszawy

- Odpowiedź ZTM WarszawaDokumenty Stowarzyszenia:

- Artykuł refleksyjny "Przy okazji pieciolecia ..."

- Statut Stowarzyszenia Klaudyn

- Deklaracja członka Stowarzyszenia