Stowarzyszenie Klaudyn


Stowarzyszenie Klaudyn
powstało z inicjatywy mieszkańców naszej wsi i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod nr 0000260158 w dniu 6 lipca 2006 r..
Inicjatorami powstania Stowarzyszenie byli między innymi: Alicja Piotrowska, Barbara Pruszkowska-Kubel, Jerzy Szpindler, Marcin Trochimczuk, Wiktor Zasadziński, Janusz Linek, Walerian Żyndul.
Za główny cel działalności Stowarzyszenia postawiono integrację mieszkańców wsi i działania na rzecz poprawy warunków życia w Klaudynie i jego infrastruktury technicznej. 

Poniżej przedstawiamy:
- dane kontaktowe
- kolejne władze Stowarzyszenia Klaudyn
- Statut Stowarzyszenia Klaudyn                   - link
- Deklarację członka Stowarzyszenia Klaudyn - link

Dane kontaktowe:
Adres Stowarzyszenia:
STOWARZYSZENIE KLAUDYN
ul. Prokofiewa 25
05-080 KLAUDYN
e-mail: w.zyndul@lasy.gov.pl
e-mail: walerian.zyndul@vp.pl
 
Aktualne władze STOWARZYSZENIA KLAUDYN wybrane 16 marca 2017 r.:
Zarząd:
- prezes Stowarzyszenia   - ŻYNDUL Walerian
- wiceprezes     - SZPINDLER Jerzy
- sekretarz        - CZECH Danuta
- skarbnik         - 
PONIATOWSKI Zbigniew

- członek           - CHARTONOWICZ Zbigniew

Komisja Rewizyjna:
- przewodniczący       - PIOTROWSKI Janusz
- członkowie               - POŁEĆ Anna
                                      - TROCHIMCZUK Dorota

Władze wybrane 27 marca 2014 r. na kadencję do 16 marca 2017 r.:
Zarząd:
- prezes Stowarzyszenia   - ŻYNDUL Walerian
- wiceprezes     - SZPINDLER Jerzy
- sekretarz       - PONIATOWSKI Zbigniew
- skarbnik          - CHARTONOWICZ Zbigniew
- członek     - PIOTROWSKA Alicja

Komisja Rewizyjna:
- przewodnicząca       - POŁEĆ Anna
- członkowie               - CZECH Danuta
                                  - TROCHIMCZUK Jerzy                    
Władze wybrane 16 marca 2011 r. na kadencję do 27 marca 2014 r.:
Zarząd
:
- prezes Stowarzyszenia   - ŻYNDUL Walerian
- wiceprezes     - PIOTROWSKA Alicja
- sekretarz         - SZPINDLER Jerzy
- skarbnik          -  CHARTONOWICZ Zbigniew 
- członkowie      - KUCHARSKI Grzegorz
                          - KWAPISZ Henryk - od 29.02.2012 r. -            
                              - PIOTROWSKI Janusz
                          - TROCHIMCZUK Marcin - od 26.03.2013 r. -                        
                           - GREŃ Anna 
Komisja Rewizyjna:
- przewodniczący      - SOBCZAK Ryszard
- członkowie               - GREŃ Anna -  od 26.03.2013 r. - 
                                  - CZECH Danuta
                                  -  TROCHIMCZUK Jerzy

Władze wybrane 5 marca 2008 r. na kadencję do 16 marca 2011 r.:
Zarząd:
- prezes Stowarzyszenia   - PIOTROWSKA Alicja
- wiceprezes                       - TROCHIMCZUK Marcin
- sekretarz                          - SZPINDLER Jerzy
- skarbnik                           - ŻYNDUL Walerian 
- członkowie                       - POŁEĆ Anna 
                                         - CHARTONOWICZ Zbigniew 
                                         - STANICKI Grzegorz
Komisja Rewizyjna:
- przewodniczący              - SOBCZAK Ryszard
- członkowie                     - TROCHIMCZUK Jerzy
                                       - MALINOWSKI Krzysztof

Pierwsze władze STOWARZYSZENIA KLAUDYN wybrane 27 lipca 2006 r.:
Zarząd:
- prezes Stowarzyszenia - ZASADZIŃSKI Wiktor
- wiceprezes                     - TROCHIMCZUK Marcin
- sekretarz                         - CHARTONOWICZ Zbigniew
- skarbnik                          - STANICKI Grzegorz
- członkowie                      - PIOTROWSKA Alicja
                                        - SZPINDLER Jerzy
                                        - SMOLIŃSKI Dariusz 
- Komisja Rewizyjna:
 - przewodniczący             - ŻYNDUL Walerian
 - członkowie                    - MACHOWSKI Janusz
                                       - PONIATOWSKI Zbigniew


Statut

Stowarzyszenia KLAUDYN

link


DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

link